USŁUGI PŁATNICZE

LIMITY

 

Limity podawania zleceń płatniczych

  • Limit transakcji niezabezpieczonej (LTN). LTN to maksymalna wartość pojedynczej transakcji płatniczej obejmującej konwersję walut, którą może Klient uzgodnić bez złożenia kaucji. Aktualny LTN dla poszczególnych walut patrz. Tabelka LTN.
  • Limit środka płatniczego ePay24 (LSP). LSP to limit wielkości środków płatniczych, które mogą być wysyłane z wykorzystaniem ePay24 za jeden dzień roboczy. LSP wyrażony jest w walucie EUR i ustalany jest przez Usługodawcę. Aktualny LSP jest 100.000,- EUR. Poza godzinami pracy biura lub w razie awarii systemu generowania aktualnych kursów, LSP obniżony jest do poziomu 15.000,- EUR.
  • Limit transakcji użytkownika (LTU). LTU to limit wielkości środków płatniczych, które mogą być wysłane przez Użytkownika w ciągu siedmiu kolejnych dni. Limit ten ustala przedstawiciel Klienta w Spisie osób uprawnionych.

 

Czy można zlecić płatność ponad określony limit?

  • LTN – Tak. Po tym, co Klient zdeponuje na koncie Usługodawcy kaucję w wysokości 5% zamierzanej transakcji w walucie dyspozycyjnej. Kaucja będzie wykorzystana na rozliczenie z Klientem zleconej przez niego transakcji albo zwrócona Klientowi z powrotem na jego konto płatnicze.
  • LSP – Tak. Ograniczenie dotyczy tylko środka płatniczego ePay24. Klient może zlecić płatność ponad LSP telefonicznie, pisemnie lub osobiście w biurze Usługodawcy.
  • LTU – Nie. Użytkownik (osoba upoważniona do reprezentowania Klienta) może dokonywać transakcji tylko do wysokości limitu ustawionego przez przedstawiciela Klienta w Spisie osób uprawnionych.

 

Tabelka LTN

Waluta Limit w walucie
AUD 35 000
CZK 3 000 000
DKK 80 000
EUR 100 000
GBP 30 000
CHF 50 000
NOK 200 000
PLN 200 000
SEK 120 000
USD 100 000
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.