ZMENÁRENSKÉ SLUŽBY

OBJEDNÁVKA VALÚT

Objednávka smeny

Prijímame objednávky výmeny valút v našich zmenárňach, ktoré prebehnú s časovým odstupom max. 2 dní.

 • Aby objednávky bola pre poskytovateľov záväzná, musí byť krytá zložením nevratnej zálohy. Objednávka je záväzná v týchto bodoch:
  • Množstvo objednané meny
  • Výmenný kurz
  • Dátum vykonanie obchodu
  • Miesto vykonanie obchodu
 • Pri splnení všetkých parametrov objednávky bude záloha započítaná v prospech objednanej transakcie.
 • Pri porušení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov záloha prepadá v prospech Poskytovateľa ako kompenzácia nákladov vynaložených na zabezpečenie objednávky.
 • Záloha činí 3% z hodnoty zadanej objednávky a môže byť zložená v ľubovoľnej mene.

 

Objednávka výberu z účtu - osobne

Prijímame objednávky výberu valút z platobného účtu klienta.

 • Výbery hotovosti nepresahujúcu ohlasovacej limit - ekvivalent 1.000 EUR - je možné vykonávať bez ohlásenia.
 • V prípade, že Klient hodlá vybrať hotovosť prevyšujúcu ohlasovací limit je povinný objednať výber hotovosti záväzne a uhradiť poplatok za výber hotovosti podľa cenníka hotovostných služieb,
  • z mobilnej aplikácie FortiPay (v mene objednanej hotovosti)
  • alebo na zmenárni (v domácej mene).
 • Výber hotovosti sa riadi týmito pravidlami
  • hotovosť bude pripravená k výberu do 2 pracovných dní od zloženia záväznej objednávky
  • hotovosť bude vybraná v priebehu nasledujúcich 2 dní, v opačnom prípade
   • záväzok Poskytovateľa zaniká,
   • poplatok za výber hotovosti prepadá v prospech Poskytovateľa ako poplatok za storno.

 

Objednávky výberu z účtu - so zaslaním poštou

Prijímame objednávky výberu valút z platobného účtu Klienta so zaslaním hotovosti na adresu klienta službami Českej pošty, š.p. (len na adresu v Českej republike).

 • Zásielka je odoslaná ako cenný list do vlastných rúk.
 • Zásielka je pripravená pod dohľadom kamier a záznam je uchovaný pre prípadnú reklamáciu.
 • Zásielka je poistená v plnej výške.
 • Maximálna hodnota zásielky je 150.000, - CZK.
 • Klient je povinný zásielku prevziať do 3 dní, inak bude zásielka odoslaná späť Poskytovateľovi.
 • Výber valút a poštovné sú spoplatnené podľa cenníka.
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.