INFORMACE

Ochrana vkladů

Ochrana peněžních prostředků svěřených FPI

Peněžní prostředky, které jsou FORTISSIMO – Platební instituci (FPI) svěřeny k provedení platební transakce, jsou drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků platební instituce a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou peněžních prostředků klientů. Peněžní prostředky klientů jsou platební institucí drženy na samostatných bankovních účtech. Peněžní prostředky klientů nejsou součástí majetkové podstaty platební instituce v úpadku. Bylo-li by vydáno rozhodnutí o úpadku FPI, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny za účelem provedení platební transakce, klientům.

 

Ochrana klientského majetku pro případ úpadku banky vedoucí samostatný účet platební instituce

Peněžní prostředky klientů evidované na samostatném účtu FPI představují dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. FPI splnila svou zákonnou povinnost dle § 41f odst. 2 zákona o bankách a tuzemským bankám, kde má vedeny platební účty písemně oznámila, že na samostatných účtech jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob. V případě úpadku banky se náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem poskytne klientům platební instituce ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každý z klientů měl peněžní prostředky evidované na vlastním účtu. Každý klient FPI tak v případě úpadku banky, kde je veden samostatný účet FPI, obdrží plnění z Fondu pojištění vkladů ve výši finančních prostředků evidovaných na samostatném platebním účtu, maximálně však do částky 100.000 EUR.

 

Ke stažení zde.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.