Informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Przy dokonaniu rejestracji Klient przekazuje FORTISSIMO PI (FPI)swoje dane, które mają charakter danych osobowych. FPI wymaga ich przekazania na podstawie przepisów prawa Republiki Czeskiej, stąd postępuje z nimi zgodnie z Kodeksem nr 101/2000 Dz.U. Republiki Czeskiej. Państwa dane osobowe są zatem gromadzone, opracowywane i archiwizowane jedynie w celu spełnienia naszych obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy w związku z zamówioną przez Państwa usługą.

Gromadzenie i wymiana informacji zapewnione są przez zabezpieczony serwer z wykorzystaniem technologii SSL oraz certyfikatu z 128 bitowym szyfrowaniem Thawte. Serwer gromadzący dane zabezpieczony jest funkcjonalną bramą Firewall. Państwa dane są zatem pieczołowicie zabezpieczone przeciwko przywłaszczeniu lub nadużyciu.

Dla zapewnienia naszej wzajemnej komunikacji ważne jest, by zwłaszcza informacje kontaktowe (e-mail, telefon) były aktualne. Prosimy zatem Państwa, by Państwo we własnym interesie utrzymywali te dane swojego Profilu użytkownika w aktualnym stanie. Zmian można dokonywać po zalogowaniu bezpośrednio na stronie Profil. O ile zdecydują się Państwo zrezygnować z naszych usług, mogą Państwo swój Profil deaktywować poprzez odebranie akceptacji Ogólnych Warunków Handlowych. Prosimy pamiętać o tym, że z mocy prawa nie możemy wtedy całkowicie usunąć wszystkich zapisanych informacji.

Klient powinien we własnym interesie chronić swoje dane potrzebne przy zalogowaniu do serwisu ePay24, zarówno jak i dostęp do swego telefonu komórkowego, przed znieużyciem, stratą czy nieautoryzowanym użyciem osobami trzecimi. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich ewentualne z nieużycie do momentu, kiedy FPI otrzyma pisemne zgłoszenie straty, utraty kontroli nad środkami dostępu lub nieautoryzowanego korzystania z usług serwisu ePay24. Klient w takich przypadkach ponosi odpowiedzialność za całość strat.

FORTISSIMO IP zobowiana jest do zablokowania personalizowanego środka płatniczego w momoncie, kiedy klient pisemnie zgłosi stratę, utratę kontroli nad środkami dostępu lub nieautoryzowane korzystanie z usług serwisu ePay24. Od momentu zgłoszenia straty, utraty kontroli nad środkami dostępu lub nieautoryzowanego korzystania z usług serwisu ePay24 ponosi pełną odpowiedzialność za nadużycie personalizowanego środka płatniczego instytucja płatnicza FORTISSIMO.

Prosimy pamiętać, że od Klienta nigdy nie żądamy przekazania hasła, dlatego prosimy nie podlegać fałszywym wezwaniom do podania imienia i hasła do logowania w celu domniemanej weryfikacji. O ile zapomną Państwo swoje hasło, prosimy skorzystać z naszej procedury odnowienia hasła.

O ile mają Państwo pytania do stosowanych przez nas zasad ochrony danych osobowych, prosimy o przekazanie ich na e-mail info@walutyonline.pl.

Pobierz tutaj.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.